Kapagdaka  

 

Salin ni Dr. ZAS

 

Mababatid mo kapagdaka and gahiblang pagkakaiba

Ng pagdadaop-palad sa pagtatanikala sa isang kaluluwa,

At iyong mauunawaang pag-ibig ay di pagpapakalinga

At pagsasama-sama’y di katumbas ng kaligtasan.

At nagiging malinaw sa iyo na mga halik ay di kasunduan

At ang mga regalo’y hindi pangako,

At ang mga pagkatalo’y taas-noo’t mula

Mo nang matatanggap na may lumana’y ng isang babae

At walang lumbay ng isang bata,

Sa gayon natututo kang lahat ng landas mo’y ibatay sa ngayon

Dahil ang mga balaking nakasandig sa bukas ay walang layon

At papalipad pa lamang may katangiang bumulusok ang kinabukasan.

Mababatid mo manaka-naka

Kahit init ng araw ay nakasusunog kung kalabisan.

Kaya’t sariling hardin ay linangin at kaluluwa mo’y palamutian

Sa halip na maghintay na ika’y pag-alayan ng bulaklak.

At matanto mo na ika’y talagang mamamalagi…

Na ang loob mo’y talagang matatag…

At sarili mo’y talagang mahalaga

At matututo ka’t lagging matututo..

Sa bawat paalam matututo.

 

 

Ika-23 ng Agosto, 1997; 12n.g.

 

/Mga Tula Ng Pag-Iral At Pakikibaka

Salin at Katha

ni Zeus A. Salazar

 

After A While

 

 

After a while you learn the subtle difference

Between holding a hand and chaining  soul,

And you learn that love doesn’t mean leaning

And company doesn’t mean security.

And you begin to learn  that kisses aren’t contracts

And presents     aren’t promises,

And you begin to accept defeats

With your head up and your eyes open

With the gentleness of a woman not the grief of a child,

And you learn to build all your roads on today

Because tomorrow’s ground is too uncertain for plans

And  futures have a way of falling down in mid-flight.

Afte a while you learn

That even sunshine burns if you get too much

So you plant your garden and decorate you own soul

Instead of waiting for someone to bring you flowers.

And you learn that you really can endure

That you really are strong

And  really have worth

And you learn and learn

With every  good-bye you learn…

 

Ann Landers

 

(Also check on http://iwrotefiction.blogspot.com)  Thank you

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s